SADEK, V. The Conformal Correction in the Strip Centered Coaxial Line Analysis. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2007, 16(3), 68-71 [cit. 2021-9-20]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57303
Uložit do Citace PRO