DOCHEVA, L., A. BEKIARSKI a I. DOCHEV. Analysis of Analog Neural Network Model with CMOS Multipliers. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2007, 16(3), 103-107 [cit. 2022-05-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57309

Uložit do Citace PRO