SEBESTA, Vladimir. Spreading Sequences Generated Using Asymmetrical Integer-Number Maps. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2007, 16(3), 108-112 [cit. 2023-05-30]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57310

Uložit do Citace PRO