BANDZI, Peter, Milos ORAVEC a Jarmila PAVLOVICOVA. New Statistics for Texture Classification Based on Gabor Filters. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2007, 16(3), 133-137 [cit. 2023-05-30]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57314

Uložit do Citace PRO