PARALIC, M. a R. JARINA. Iterative Unsupervised GMM Training for Speaker Indexing. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2007, 16(3), 138-144 [cit. 2021-11-29]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57315
Uložit do Citace PRO