RICNY, V. Single Frequency Networks (SFN) in Digital Terrestrial Broadcasting. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2007, 16(4), 2-6 [cit. 2022-05-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57316

Uložit do Citace PRO