VODRAZKA, J. Multi-Carrier Modulation and MIMO Principle Application on Subscriber Lines. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2007, 16(4), 33-37 [cit. 2021-9-21]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57321
Uložit do Citace PRO