VODRAZKA, Jiri. Multi-Carrier Modulation and MIMO Principle Application on Subscriber Lines. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2007, 16(4), 33-37 [cit. 2023-01-31]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57321

Uložit do Citace PRO