CHABIČOVSKÝ, Martin. Faktory ovlivňující sprchové chlazení za vysokých teplot. Online, Disertační práce, vedoucí Miroslav Raudenský. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Laboratoř přenosu tepla a proudění. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57336. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO