ČÍŽEK, Jan, Ondřej MAN, Pavla ROUPCOVÁ, Kelvin LOKE a Ivo DLOUHÝ. Oxidation Performance of Cold Spray Ti-Al Barrier Coated gamma-TiAl Intermetallic Substrates. Surface and Coatings Technology [online]. Elsevier, 2015, 268(4), 85-89 [cit. 2021-12-08]. ISSN 0257-8972. Dostupné z: doi:10.1016/j.surfcoat.2014.12.004

Uložit do Citace PRO