BAKRLÍK, Marek. Posouzení a optimalizace distribuce vody ve skupinovém vodovodu [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57352. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Tomáš Kučera.

Uložit do Citace PRO