DREXLER, Michal. Bytový dům Olomouc, Nezvalova ulice, stavebně technologická příprava stavby [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-11-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57359. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Barbora Kovářová.
Uložit do Citace PRO