ČÍŽOVÁ, Veronika. Energetická optimalizace provozu ČOV [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57369. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Petr Hlavínek.

Uložit do Citace PRO