HORKÝ, Martin. OPATŘENÍ ELIMINUJÍCÍ CHYBOVOST LIDSKÉHO FAKTORU V ŘÍZENÍ VOZIDEL [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5737. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Jan Vopařil.
Uložit do Citace PRO