ĎURIŠ, Peter. Příprava a řízení stavební zakázky z pohledu investora [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57370. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Jana Nováková.
Uložit do Citace PRO