BODY, Roman. Návrh ŽB nosné konstrukce víceúčelového objektu [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-11-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57372. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Petr Šimůnek.
Uložit do Citace PRO