ČECHOVÁ, Zuzana. Bezpečnostní inspekce a řešení bodových závad na komunikaci I/43 v úseku Milonice - Krhov [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57374. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Michal Radimský.
Uložit do Citace PRO