BĚŤÁK, Rostislav. Vývoj samonivelačního potěru na bázi ternárního pojivého systému [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57375. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Dominik Gazdič.
Uložit do Citace PRO