JAITNEROVÁ, Vendula. Jezdecký areál ve Žďáře nad Sázavou [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57392. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Zuzana Fišarová.

Uložit do Citace PRO