MÁLEK, Jiří. Návrh modernizace železniční stanice Valašské Meziříčí [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57395. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav železničních konstrukcí a staveb. Vedoucí práce Otto Plášek.
Uložit do Citace PRO