HURTA, Adam. Most přes přeložku silnice I/46 [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57397. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Radim Nečas.
Uložit do Citace PRO