HAMERNÍKOVÁ, Veronika. Modernizace pavlačového bytového domu, Petrská 4, Praha, stavebně technologická příprava stavby [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57403. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Barbora Kovářová.
Uložit do Citace PRO