KUŽELA, Vlastimil. Stavebně technologický projekt polyfunkčních domů Zlín-Příluky [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57405. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Michal Novotný.
Uložit do Citace PRO