SVRŠEK, Michal. VESTAVBA REKUPERAČNÍHO ZAŘÍZENÍ DO VOZIDLA [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5741. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Jan Vopařil.
Uložit do Citace PRO