KUBIŠOVÁ, Jana. Chráněné bydlení Rajhrad - stavebně technologický projekt [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-10-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57411. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Boris Biely.
Uložit do Citace PRO