ŠTYLÁREK, Milan. VYUŽITÍ BIOPLYNU V DOPRAVĚ [online]. Brno, 2012 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5742. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Jan Vopařil.

Uložit do Citace PRO