JŮNOVÁ, Lucie. Novostavba technického zázemí DIAMO ve Stráži pod Ralskem - příprava realizace stavby [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57421. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Jiří Šlanhof.
Uložit do Citace PRO