GESCHWANDTNER, Matúš. Relaxačně - rekreační Hotel Dubník [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57424. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Milan Ostrý.
Uložit do Citace PRO