ĎURĎA, Eduard. Posouzení malé vodní nádrže Točenka [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57431. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních staveb. Vedoucí práce Tomáš Julínek.

Uložit do Citace PRO