KOLDA, Josef. Mateřská škola v Jihlavě [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57455. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Radim Smolka.
Uložit do Citace PRO