MIHAL, Marek. Vybrané části stavebně technologického projektu - Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57460. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Svatava Henková.
Uložit do Citace PRO