LUKÁŠEK, Petr. Vliv půdorysného situování na kapacitu přelivu v prizmatickém korytě [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57467. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních staveb. Vedoucí práce Jan Šulc.
Uložit do Citace PRO