JANSA, Jakub. Stochastická předpověď průměrných měsíčních průtoku ve vybraném vodoměrném profilu [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57471. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajiny. Vedoucí práce Daniel Marton.
Uložit do Citace PRO