SKOUPIL, Zbyněk. Výroba sádrových tvárnic z chemosádrovce [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57481. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Dominik Gazdič.
Uložit do Citace PRO