SCHMEIDLER, Radek. Železobetonová montovaná hala pro skladování [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57491. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Pavel Šulák.
Uložit do Citace PRO