MŰNSTEROVÁ, Zuzana. Detekce zbytkové vlhkosti pórovitého prostředí metodou elektrické impedanční spektrometrie [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57507. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních staveb. Vedoucí práce Jana Pařílková.
Uložit do Citace PRO