ŠINDELEK, Jiří. Bytový dům ve Valašském Meziříčí [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57511. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Karel Čupr.
Uložit do Citace PRO