NOVOTNÝ, Miloslav. Multifunkční objekt - Mikulov [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57519. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Karel Šuhajda.
Uložit do Citace PRO