PŘECECHTĚL, Karel. Hodnocení technického stavu úpraven vody [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57526. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Tomáš Kučera.
Uložit do Citace PRO