SLÁNSKÁ, Veronika. Vybrané části stavebně technologického projektu - Bytový dům „Panoráma nad přehradou“ [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-7-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57539. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Václav Venkrbec.
Uložit do Citace PRO