ROUBCOVÁ, Veronika. Optimalizace financování bydlení [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57543. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Gabriela Kocourková.
Uložit do Citace PRO