PROCHÁZKA, Václav. Bezpečnost a hygiena práce ve výstavbě [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-01-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57545. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Alena Tichá.
Uložit do Citace PRO