ČERNOTA, Tomáš. Administrativní dům [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57550. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Rostislav Jeneš.
Uložit do Citace PRO