MUNDUCHOVÁ, Markéta. Porovnání dynamických modulů pružnosti správkových hmot vystavených teplotnímu zatížení [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57552. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Jiří Brožovský.

Uložit do Citace PRO