DVOŘÁKOVÁ, Martina. Finanční analýza jako nástroj posouzení konkurenceschopnosti stavebního podniku [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57556. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Jitka Chovancová.
Uložit do Citace PRO