MERTA, Michael. Problematika návrhu a testování betonů pro vodonepropustná tunelová ostění [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57558. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Adam Hubáček.
Uložit do Citace PRO