ŠAŠKOVÁ, Lenka. Soukromá základní škola v Berouně [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57559. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Petr Beneš.
Uložit do Citace PRO