VLACH, Ondřej. Veřejná knihovna s kavárnou [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-01-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57562. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Jan Pěnčík.
Uložit do Citace PRO