KUBÍČKOVÁ, Žaneta. Plavecký areál v Humpolci [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57577. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Roman Brzoň.
Uložit do Citace PRO