VISZLAY, Viliam. Ohýbaná tělesa: Numerická podpora v software ANSYS [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57582. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Vedoucí práce Stanislav Seitl.
Uložit do Citace PRO