BÁRTA, Martin. Renovace RD na budovu s téměř nulovou spotřebou energie [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57591. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Lucie Vendlová.
Uložit do Citace PRO